VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Tato dohoda představuje ”Smlouva o členství v panelu” mezi vámi a JTN panel. JTN Panel se někdy označuje jako "JTN", "my", "nás" nebo "náš". V této smlouvě najdete podmínky pro používání služeb nabízené námi. Máte-li jakékoli dotazy, na které naše sekce Často kladené dotazy nemůže odpovědět, prosím, kontaktujte s naším Oddělením služby zákazníkovi. Pokud nesouhlasíte s podmínkami, nepoužívejte prosím, tuto stránku. Použití webu bude považováno za vyjádření souhlasu s uvedenými podmínkami.

 1. Používání této webové stránky a jaké služby poskytuje
  Používání této webové stránky se provádí jedině za podmínek této smlouvy, pouze pro osobní potřebu, bez propagačních účelů. Právo na členství je k dispozici osobám starším 18 let nebo nezletilým osobám více než 16 let, kteří mají povolení rodičů otevřít si a udržovat online účet. V případě, že nesplňujete kriteria, nepoužívejte, prosím, našich služeb. Kdykoliv můžete ukončit své členství v panelu v souladu s naší Ochranou osobních údajů.
 2. Právo na členství
  Právo na členství je k dispozici osobám starším 18 let nebo nezletilým osobám více než 16 let, kteří mají povolení rodičů/opatrovníků, otevřít si a udržovat online účet. V případě, že nesplňujete kriteria, nepoužívejte, prosím, našich služeb. JTN může odmítnout své služby každému a kdykoliv dle vlastního uvážení.
 3. Poplatky za účast
  Neexistují žádné poplatky za členství v JTN panely. Členství je zcela dobrovolné a bezplatné. JTN si vyhrazuje všechna práva kdykoliv udělat proměny nebo přidat služby. Pokud se tak stane a je přidán poplatek za služby, předem Vás upozorníme e-mailem.
 4. Přístup a heslo uživatele
  Můžete navštívit naše webové stránky jako host bez použití hesla. Chcete-li používat některé služby na stránce, jako například účast v průzkumu, musíte být registrovaným členem JTN Panelu. Osobní informace, které poskytujete při vaši registraci, musí být platná. Při falešné, nesprávné nebo neúplné informace, kterou nám nebo našim zástupců a partnerům poskytujete, JTN může ukončit vaše členství, odepřít vám přístup k této stránce a vzít Vám doposud nashromážděné JTN body nebo výhry. Pro získání přístupu v oblasti na členství, musíte zadat heslo a osobní e-mailovou adresu. Vy jste odpovědni za: (1) udržovat své heslo v tajnosti a převzít plnou odpovědnost za činnosti, provedené s Vaším heslem; (2) neposkytujte vaše heslo jiným uživatelům;(3) v případě neoprávněném použití vašeho účtu, neprodleně nás informujte. V on-line JTN panelu se může zaregisrovat pouze jedna osoba v domácnosti, avšak na průzkumech se můžou podílet i jiní, neregistrované příslušníci (matka, otec, bratr, sestra, manžel, manželka atd.). V těchto případech JTN vám to předem oznámí, pro získání vašeho a jejich souhlasu bez potřeby nové registrace.
 5. Nezákonné použití internetové stránky
  Není dovoleno používat metody pro konzervace a šíření informací z webových stránek panelu nebo upravovat a manipulovat odpovědi, výsledky z průzkumů a výher. Narušování normálního chodu webové stránky je nezákonné. Informace publikované na tomto webu se nesmí používat v jiných takových bez souhlasu JTN. Zveřejňování výhrůžek, urážek, skandální informace, jako i jiné protiprávní materiály je zakázáno. Údaje o osobách, publikovali podobné materiály budou k dispozici orgánům na vyžádání.
 6. Intelektuální vlastnictví
  Veškerý obsah na této internetové stránce a průzkumy - text, video, obrázky, audio vize, loga a další materiály jsou intelektuálním majetkem JTN nebo JTN je oprávněn svými partnery k jejich používání (ochranné známky, autorská práva, patenty, obchodní tajemství). Pro jejich použití za účelem úpravy, kopírování, distribuce atd., musíte mít souhlas na JTN.
 7. Věcné loterie, promoce a peněžní výhry
  V souvislosti s panelem JTN může někdy organizovat nebo nabízet věcné loterie, program o body a další reklamní promoce. Budete včas upozorněni.
 8. Změna profilu
  Očekáváme od Vás, že nám dáte vědět pokud se změní vaše osobní informace: jméno, adresa, telefon, e-mailová adresa a demografické údaje, jak je zde uvedeno. Změny se provádí ve vašem osobním profile, po záznamu do prostoru členství zadáním hesla a e-mailovou adresu. JTN následně provede aktualizaci vašeho profilu v databázi. Pokud z nějakého důvodu nechcete být více členem JTN Panel a podílet se na on-line marketingového průzkumu, můžete kdykoliv požádat za odstranění vaše osobní informace z našeho seznamu aktivních členů, následujícím způsobem:(1) po dosažení opce ”Vstup” na naší webové stránce, vybrat vpravo ”Zrušit členství”; (2) zasláním e-mail na adresu servicecz@jtnpanel.com.
 9. Kontakt s JTN
  Všechny dopisy odeslané do JTN, obsahující nějaké informace, dotazy, připomínky, návrhy a další, nebudou považovány za tajné a bez zvýšení priority, pokud to nebylo dříve uvedeno. nebudou považovány za důvěrné a bez zvýšení priority, pokud to nebylo předem stanovena. Jsme oprávněni využívat myšlenky, koncepty, vědomosti a technologie, zaslány od Vás na naši internetovou stránkou bez nároku na odměnu a pro různé účely, který zahrnuje vývoj, uplatňování a marketing výrobků a služeb.
 10. Ochrana osobních údajů
  Naše záruka za ochranu osobních údajů je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů a je nedílnou součástí této smlouvy.
 11. Bez záruky
  Služba je poskytována takto - se všemy nedostatky a ve stavu, v které je. Není zaručena přesnost a aktuálnost informace, přijaté od služby. My a naši partneři neposkytujeme žádné výslovné záruky, závazky nebo podmínky. Můžete dostat další spotřebitelská práva v souladu s příslušnými místními právními předpisy, které se nezmění touto smlouvou. Zamítat se jakékoli předpokládané záruky, včetně takové o prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, přiměřené snahy a bez porušení.
 12. Změny
  JTN může změnit všeobecné podmínkysmlouvy. Změna nabývá účinku po jejich zveřejnění na našich webových stránkách. Při změně jsme povinni prominentně ve své hlavní stránce zveřejnit zprávu, že bude změněná smlouva. Pokud si nepřejete přijmout změnu, musíte ukončit nebo přestat používat služby než změna vstoupí v platnost. Pokud neukončite používání služby, to znamená, že přijímáte změnu a její využití v souladu s ní.
 13. Celkové dodržování právních předpisů
  Musíte dodržovat všechny příslušné zákony, vyhlášky, předpisy a nařízení při používání našich služeb.
 14. Přerušení a ukončení členst
  Vyhrazujeme si plná práva za dočasné přerušení nebo ukončení na neurčitou dobu Vaše členství, v případě že jste narušili Dohodu nebo nemůžeme potvrdit nebo ověřit informace, které jste nám předložili, bez žádného odškodnění.
 15. Zprávy
  Není-li výslovně stanoveno jinak, všechny zprávy pro vás budou zaslány na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při registraci nebo na jinou adresu, kterou jste uvedli. Během 24 hodin zpráva bude považovaná za odesláná, pokud odesílající strana neobdržela upozornění, že e-mailová adresa není platná. Je rovněž možné, že vam pošleme zprávu pomocí předplacenou nebo doporučenou poštou na uvedenou adresu ve Vašem registračním formuláři. Zprávy budou považováné za přijaté po obdržení dopisu.
 16. Obecné pozice
  Jakýkoli rozpor nebo žádost, které vzniknou v souvislosti s naší Smlouvou, se bude rozhodovat podle bulharských právních předpisů. Všechny části této smlouvy jsou platné v plném rozsahu povolené zákonem. Je možné, že některé písemné části smlouvy nemohou být použitelné. V tomto případě příslušné podmínky se nahrazují s možnými nejbližšími původnímu. Zbývající část smlouvy se nemění. Tohle je celková dohoda mezi vámi a námi s ohledem používání služby. Prioritně nahrazuje všechny předchozí dohody a smlouvy při používání služby. Nedáváme záruku dlouhého, nepřetržitého, absolutně bezpečného přístupu k našim službám, takže při práci s našimi webovými stránkami musí být považovány i faktory mimo naši kontrolu. Svou přihláškou do panelu prohlašujeme, že jste seznámeni, přijímáte všechno a zavazujete se splňovat podmínky smlouvy, uvedeny výše.
 17. Bez agentury
  Podle této smlouvy Vy a JTN panelu jste nezávislé strany a nic v ní nevede k partnerství nebo pracovního poměru, privilegia, obchodní zastoupení nebo společný podnik mezi vámi a JTN panel. Nemáte pravomoce ke splňování a užívání jakýkoliv návrhů jménem JTN Panel nebo nás představovat.
 18. Omezení odpovědnosti
  JTN Panel varuje a nenese zodpovědnost za ztráty, ušlý zisk, zmeškané obchodní možnosti, další nepředvídané výdaje nebo jinénepřímé ztráty, vyplývající nebo mající vztah k této smlouvě.
 19. Otázky pro nás
  Pro více informace a odpovědi na Vase dotazy o našich webových stránkách a službách, nabízených od JTN Panel, lze získat na adrese: servicecz@jtnpanel.com.